0172 - 216 007 info@strenggrowers.nl

CERTIFICERING

Certificering

De certificaten van MPS-A, MPS-GAP en GRASP zijn in ons bezit. Daarnaast zijn wij SKAL gecertificeerd.


MPS A

Door een MPS-ABC certificaat te behalen worden de milieuprestaties transparanter. MPS-ABC is daarom de eerste stap op weg naar een aantoonbare duurzame bedrijfsvoering. Het geeft aan in welke mate er gebruik wordt gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen. Ook wordt dit nauwkeurig geregistreerd zodat alle informatie geborgen blijft.

Wij kweken onze producten zo duurzaam als mogelijk. Het merendeel van onze fruit en klimplanten kweken we op vanuit eigen stekmateriaal. Voor de bestrijding van schadelijke insecten maken wij zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke vijanden van deze insecten en/of biologische gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast houden wij het bedrijf schoon en opgeruimd om besmetting en plagen geen kans te geven.

 

MPS GAP
Het MPS-GAP certificaat is speciaal voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd voor de productie, op het gebied van: Traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. ​

Naast een geldige MPS-ABC kwalificatie wordt voor MPS-GAP onder andere gecontroleerd of de apparatuur regelmatig wordt onderhouden, hoe de mensen binnen ons bedrijf met gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen omgaan.

GRASP

Tot slot besteden wij veel aandacht aan de arbeidsomstandigheden van ons personeel en zoeken wij passend werk voor iedereen. Dit resulteert in het certificaat: de GlobalGap Risk Assessment on Social Practice (GRASP).


Duurzaam
De plastic potten die wij gebruiken zijn gemaakt van gerecycled plastic. Ook de etiketten zijn 100% gerecycled. Verder scheiden wij ons afval en hebben wij een gesloten watersysteem waardoor wij geen water lozen in het oppervlaktewater. Op het dak van onze loods liggen zonnepanelen. Het grootste deel van onze energiebehoefte halen wij hierdoor uit groene energie.

GGN

GGN staat voor gecertificeerde, verantwoorde land- en tuinbouw. Transparantie vormt de kern van dit label. Het GGN-label is een zichtbaar bewijs, dat verschillende, complexe processen zijn gecontroleerd om consumenten gerust te stellen in hun dagelijkse aanschaf van groente en planten. Zo bevordert het label een veilige en verantwoorde land- en tuinbouw en transparantie ter ondersteuning van wereldwijde duurzame ontwikkeling voor het welzijn van toekomstige generaties en onze planeet.